Wymiary europalety

Wymiary europalety

Europaleta to drewniana platforma służąca do transportu i magazynowania towarów, przystosowana do obciążenia od 1000 do 4000 kg przy masie własnej 25 kg. Dzięki ustandaryzowaniu kształtu, wymiarów i konstrukcji, jest dostosowana do większości regałów magazynowych, wózków widłowych oraz przyczep i kontenerów transportowych na świecie. Europalety wykonuje się wg normy europejskiej UNE-EN 13698-1 i oznacza znakiem EUR lub EPAL. Pierwsza europaleta o standardowych wymiarach została wytworzona w 1950 roku. Jej wymiary są niezmienne do dziś i wynoszą 1200 mm długości, 800 mm szerokości i 144 mm wysokości.

Dlaczego takie wymiary?

Standaryzacja ułatwia działanie praktycznie w każdej dziedzinie. Ułatwienia te wpływają pozytywnie na efektywność każdego przedsięwzięcia. W przypadku transportu lub magazynowania towarów, ustalony wymiar europalet, na których są umieszczane produkty, umożliwia efektywne wykorzystanie przestrzeni i zaplanowanie ich rozmieszczenia. Dla przykładu, w przyczepie samochodu transportowego o standardowym rozmiarze mieszczą się 33 europalety ułożone poziomo w jedenastu rzędach po trzy sztuki. Również regały magazynowe są wykonane w taki sposób, aby palety mieściły się obok siebie w określonej ilości bez zbędnych luzów, by nie tracić cennej powierzchni magazynowej.

Wymiary elementów europalety

Standardowa europaleta jest zbudowana z dwudziestu elementów. Każdy z nich ma ściśle określone wymiary, aby po złożeniu spełniały wymagania stawiane przez wspomniany standard. Cała paleta składa się z czterech warstw drewnianych belek i klocków, zapewniających stabilną i wytrzymałą konstrukcję przystosowaną do ergonomicznego transportowania przez wózki widłowe. 

Pierwsza warstwa, czyli powierzchnia górna europalety, złożona jest z pięciu ułożonych równolegle desek. Środkowa z nich ma wymiary 1200 x 145 x 22 mm. Po jej obu stronach są umieszczone dwie deski o wymiarach 1200 x 100 x 22 mm, zaś obok nich, na skraju platformy po obu stronach znajdują się identyczne deski co środkowa. Osadzone są one na trzech poprzecznie ułożonych deskach o wymiarach 800 x 145 x 22 mm, które stanowią drugą warstwę konstrukcji. Tak wykonana platforma jest osadzona na trzeciej warstwie złożonej z dziewięciu klocków, przytwierdzonych do desek z drugiej warstwy. Sześć ułożonych po trzy pod każdą skrajną deską z warstwy pierwszej ma wymiary 145 x 100 x 78 mm, zaś trzy umieszczone pod środkową deską mierzą 145 x 145 x 78 mm. Podstawą całej konstrukcji, czyli warstwą ostatnią, są dwie deski o wymiarach 1200 x 100 x 22 mm znajdujących się na skraju konstrukcji, przytwierdzone do węższych klocków. Do klocków szerszych, znajdujących się pośrodku, jest przymocowana jedna mierząca 1200 x 145 x 22 mm deska.

Kształt europalety

Wolna przestrzeń między deskami dolnymi i klockami oraz frezowane, pionowe ranty ułatwiają transport europalety przy zastosowaniu wózków widłowych i ułożenie jednej palety obok drugiej. Taka kompaktowa i solidna konstrukcja wpłynęła na sukces europalety jako najważniejszego narzędzia stosowanego w logistyce i magazynowaniu towarów.

Leave a Comment

Your email address will not be published.