Obsługa podnośnika koszowego. Jakie uprawnienia są konieczne?

Podnośniki koszowe umożliwiają wykonanie różnego typu prac remontowo-budowlanych, montażowych i naprawczych na wysokości. Jakie trzeba mieć uprawnienia, aby móc obsługiwać wspomniane urządzania? Poniżej najistotniejsze informacje. Zachęcamy do lektury! 

Podnośniki koszowe – jakie uprawnienia są konieczne? 

Zacznijmy od tego, że operatorem podnośnika koszowego może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Ponadto, konieczne jest prawo-jazdy w kategorii B. Jeśli podnośnik zamontowany jest na platformie samochodu ciężarowego, niezbędne jest również prawo-jazdy w kategorii C. 

Należy też wykonać badania lekarskie potwierdzające, że nie istnieją przeciwwskazania do rozpoczęcia pracy w omawianym zawodzie. 

Uprawnienia UDT

Prawo jazdy w odpowiedniej kategorii oraz badania lekarskie nie są jednymi wymogami. Kandydat musi także odbyć kurs szkoleniowy na podesty ruchome IP, który zatwierdza Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Podczas kursu uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu obsługi i serwisowania podnośnika, wykonują ćwiczenia na placu manewrowym, zdobywają niezbędne umiejętności. 

Kurs kończy się państwowym egzaminem, który składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Uzyskanie pozytywnego wyniku skutkuje wydaniem uprawnień. Uprawnienia wydawane są w ciągu miesiąca od zdanego egzaminu, na czas nieokreślony. 

Podsumowanie 

Osoby chcące obsługiwać podnośniki koszowe muszą spełnić kilka warunków. Pracę podjąć mogą wyłącznie pełnoletni kandydaci, którzy uzyskali prawo jazdy w wymaganej kategorii (B lub C). Kolejnym warunkiem jest odbycie kursu szkoleniowego na podesty ruchome IP, który zatwierdza Urząd Dozoru Technicznego oraz zdanie egzaminu. Uprawnienia wydawane sa na czas nieokreślony.

Leave a Comment

Your email address will not be published.