Jak zorganizować transport drewna?

Jak zorganizować transport drewna?

Drewno to materiał budowlany wykorzystywany przez człowieka od najdawniejszych czasów. Jest wytrzymałe, łatwe w obróbce i co najważniejsze, ekologiczne. Liczne zalety sprawiają, że znajduje zastosowanie w budownictwie, w produkcji mebli, papieru, zabawek, akcesoriów kuchennych i innych przedmiotów codziennego użytku. Dziś jednak skupimy się nie na zaletach drewna, ale na transporcie. Co dobrze wiedzieć na ten temat?  

Czym transportować drewno?

Ścięcie drzewa i usunięcie gałęzi to krok numer jeden. Następnie bale (tzw. dłużyca), należy przetransportować do tartaku, gdzie zostaną pocięte na tarcicę ‒ deski, listwy, łaty lub belki.

Świeżo ścięte pniaki, za pomocą odpowiedniego sprzętu, umieszczane są na przyczepie ciągnika i przewożone do tartaku. Obrobione drewno, po właściwym zabezpieczeniu, może zostać przewiezione do punktu docelowego. 

Jak przygotować drewno do transportu?

Zgodnie z przepisami, drewno musi być transportowane odpowiednio przystosowanym pojazdem. Tarcica powinna być ułożona wzdłuż przyczepy w znormalizowanych pakietach, zgodnie z normą ISO 4472. 

Ważne, żeby ładunek opierał się o przednią ścianę przyczepy i był stabilny. Istotne też, by był oparty o metalowe kłonice centralne lub boczne, czyli metalowe słupki stanowiące integralną część platformy transportowej.

Tarcica w pakietach musi być zabezpieczona pasami i taśmami przytrzymującymi cały pakiet, jak i mocującymi pakiety do podłoża przyczepy. Z uwagi na higroskopijność drewna, należy je zabezpieczyć przed wilgocią. W tym celu każdy z pakietów powinien być otoczony pokrywą z brezentu lub folii. 

Transport dłużycy

O ile transport tarcicy, ze względu na zastosowanie znormalizowanych pakietów, jest stosunkowo prosty, to transport dłużycy jest już bardziej wymagający.

Dłużyca to drewniane bele o średnicy co najmniej 20 cm i długości powyżej 6 m. Umieszczana jest na przyczepach zaopatrzonych w metalowe kłonice boczne i przymocowana taśmą lub pasami naciągowymi. Zabezpieczenie przed wilgocią stanowi osłona z brezentu. Z uwagi na rozmiar musi być ułożona wzdłuż przyczepy, a w przypadku wystawania ładunku spoza linii pojazdu, konieczne jest oznakowanie ładunku czerwoną chorągiewką.

Leave a Comment

Your email address will not be published.